A Second Exhibition (By Other Masters, Around The Same Subject, New Date)

[:en]
Dina Danish, Kota Ezawa, Li Ran, Leila Pazooki, Hong-Kai Wang (curated by Marie Martraire)
27 August – 24 September 2016

In the night of January 10 2005, twenty-four 17th, 18th, and 19th century paintings, three drawings and dozens of silver objects were stolen from the Westfries Museum in Hoorn. Nowhere to be found for nearly ten years, four of the missing paintings reappeared in Ukraine in mid-2015. Reportedly with direct ties to the local government, Ukrainian criminal groups from the nationalist militia tried to sell back the paintings to the museum. Since then, Hoorn’s stolen artworks have turned into an international topic and a European diplomatic issue over corruption, politics and cultural property. Remarkably, this inconceivable break-through came only a year after another ongoing museum case involving the same nations. Indeed, since 2014 a Dutch institution has refused to restitute the Scythian gold loaned from a museum in Crimea, a land located in Ukraine before its annexation by Russia. Despite the recovery of the four Westfries artworks shortly followed by a fifth painting, the works will not be coming back to the Netherlands just yet. The Ukrainian authorities are delaying their return to investigate where they came from, requesting the museum to provide ancient documents proving ownership.

A Second Exhibition (By Other Masters, Around The Same Subject, New Date) takes the 2005 Westfries Museum art theft and other international cases of missing artworks as a lens of enquiry. Featuring new and recent contemporary artworks by Dina Danish, Kota Ezawa, Li Ran and Leila Pazooki, alongside archival interventions by Hong-Kai Wang and the curator, the group exhibition examines our society’s fascination for the spectacle of the missing, a condition perhaps reinforced in today’s age of consumer capitalism. More specifically through a semi-fictional approach, it addresses the consequences and responsibilities of such attraction for what loses or gains significance in historiography.

This exhibition is supported by Mondriaan Fund, municipality of Hoorn, Stichting Niemeijer Fonds, Kadist, Prins Bernhard Cultuurfonds NH, and Galerie Ernst Hilger.[:nl]
Dina Danish, Kota Ezawa, Li Ran, Leila Pazooki, Hong-Kai Wang (gastcurator Marie Martraire)
27 augustus – 24 september 2016

In de nacht van 10 januari 2005 worden uit het Westfries Museum in Hoorn 24 17e-, 18e- en 19e-eeuwse schilderijen, drie tekeningen en een groot aantal zilveren objecten gestolen. Bijna tien jaar lang zijn de werken nergens te bekennen, totdat in 2015 vier van de missende schilderijen opduiken in Oekraïne. Oekraïense criminele groepen van nationalistische milities, die naar verluid directe banden hebben met de lokale overheid, proberen de schilderijen terug te verkopen aan het museum. Sindsdien zijn de gestolen kunstwerken uit Hoorn onderwerp van een internationale discussie en Europese diplomatieke kwestie over corruptie, politiek en cultureel erfgoed. Opmerkelijk is dat dit haast ondenkbare verloop net een jaar na een andere lopende museale kwestie tussen dezelfde twee landen komt. Sinds 2014 weigert een Nederlandse kunstinstelling om het Scythische goud dat het heeft geleend van een museum in de Krim – een deel van Oekraïne dat geannexeerd is door Rusland – terug te geven. Ondanks de ontdekking van de vier schilderijen van het Westfries Museum, dat snel gevolgd werd door een vijfde, zullen de werken nog niet terugkomen naar Nederland. De Oekraïense autoriteiten stellen de terugkeer uit om naar eigen zeggen de herkomst van de schilderijen te kunnen onderzoeken en verzoeken het museum om eerst eeuwenoude documenten die blijk geven van eigendom te overhandigen.

De tentoonstelling A Second Exhibition (By Other Masters, Around The Same Subject, New Date) neemt de kunstroof van het Westfries Museum in 2005 en andere internationale gevallen van vermiste kunstwerken als uitgangspunt. Met nieuwe en recente werken van Dina Danish, Kota Ezawa, Li Ran en Leila Pazooki, naast archivarische interventies van Hong-Kai Wang en de curator, onderzoekt deze groepstentoonstelling onze fascinatie met het spektakel de afwezigheid, een conditie die wellicht versterkt wordt door ons huidige tijdperk van consumentenkapitalisme. Door middel van een semi-fictieve benadering, richt de tentoonstelling zich op de gevolgen en verantwoordelijkheden van een dergelijke aantrekkingskracht voor wat meer of minder betekenis verkrijgt in de geschiedschrijving.

Deze tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, de gemeente Hoorn, Stichting Niemeijer Fonds, Kadist, Prins Bernhard Cultuurfonds NH en Galerie Ernst Hilger.[:]