FulL foCUS


Met Maarten Boekweit, Charlie Dance, Annegien van Doorn, Candice Jacobs
Tentoonstelling: 20 december 2012 – 20 januari 2013

HMK {Full Focus} bestaat uit een intensieve en reflectieve groepsresidency en werkperiode en resulteert in een tentoonstelling in de MariaKapel. Kunstenaars Candice Jacobs (UK), Annegien van Doorn (NL), Charlie Dance (UK) en Maarten Boekweit (NL) nemen deel aan een programma met workshops en discussies en werken in de MariaKapel aan de groepstentoonstelling Full Focus.

Candice Jacobs (UK) werkt vanuit het idee van collectiviteit en interesseert zich voor begrippen als verveling, herhaling, arbeid en waarde. Haar onderzoek naar de betekenis van de context van haar werk resulteert vaak in een herhaling van bewegend beeld, geluid en objecten, waarbij wordt gekeken naar hoe betekenisvol- of loos die kan zijn.

Het werk van Annegien van Doorn (NL) vindt zijn basis vaak in de dagelijkse en persoonlijke omgeving van de kunstenaar, maar altijd worden nieuwe, nauwelijks zichtbare, lagen en betekenissen blootgelegd. In haar recente series heeft het biografische aspect plaatsgemaakt voor de zeggingskracht van de geportretteerde objecten en onderwerpen, die als een freeze-frame van hun oorspronkelijke context worden geïsoleerd.

Tot drie maanden geleden bestond de kunstenaar Charlie Dance (UK) niet. Pas sinds het werk ’Contract for the Transfer of Artistic Identity’ in augustus 2012 kwam dit alter-ego tot stand. Het werk van Dance, voornamelijk conceptueel, onderzoekt de fundamenten van de kunstenaarspraktijk aan de hand van de thema’s auteurschap, autoriteit, beleving en de grenzen die ons omgeven.

Met zijn humoristische en naïeve werkhouding onderzoekt Maarten Boekweit (NL) sociale processen en verwachtingspatronen. Als geboren West-Fries keert hij voor Full Focus terug naar de omgeving waar hij is opgegroeid om te kijken in hoeverre het hem lukt afstand te nemen van de maatschappij die door hem als zo beknellend werd beschouwd en vraagt hij zich af of hij nu, als kunstenaar en als Hagenees, het recht heeft zijn mening erover te openbaren.