Sociaal en sculpturaal


27 februari 2014
Locatie: Loft der Zotheid, Hoorn

Over het aangaan van een relatie met de stad en bewoners door middel van Beeldende Kunst.

In de laatste jaren richten kunstenaars en kunstinstellingen zich meer naar de maatschappij om hen heen. Dit gebeurt vaak door projecten in de openbare ruimte. Soms staat er plots een kunstwerk en met andere projecten wordt er nauw samengewerkt met buurtbewoners of andere lokale instellingen. Ook Hotel Maria Kapel toonde werk buiten haar expositieruimte en organiseert nu een moment voor reflectie: Wat gebeurde er tijdens deze sculpturale en sociale projecten? Wat betekenen deze projecten in de lokale context? En wat kunnen we leren van andere Europese voorbeelden van projecten die een relatie aangingen met hun lokale omgeving?

Lezingen:
Sil Krol
Over Electricity box 2 in Enkhuizen tijdens Suburban Surprise in 2013

How to Walk Together
Catherine Grau en Zoe Kreye werkten i.s.m. Bart Meilink van Kano vereniging Flevo
Over het project How to walk together in de Grote Waal in Hoorn in 2012.

Martin Leibinger
Oprichter van KUFA (Kunst Fahrschule) in Ulm (D)
Over Wir Sind die Stadt een project met verschillende interventies in de stad die een relatie aangaan met de omgeving en de stadsbewoners.

Na de lezingen is er plaats voor een open discussie tussen publiek en kunstenaars.