AMphibious fiSh that have the Ability to LocOmoTe on Land


Romy Claessen, Baha Görkem Yalim, Kees de Haan, Gilles van Leeuwen, Rozi Szeleczki, Patricia Werneck Ribas and Emma Westenberg
19 juli- 16 augustus 2014

Tijdens de Noord-Holland Biënnale situeert Hotel Maria Kapel zich, net zoals een amfibie dat doet, ergens tussen land en water. HMK toont in haar cinema een gevarieerd videoprogramma, van ongeveer een half uur, met werk van studenten en alumni van de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. De beginnende kunstenaars reflecteren met deze korte video’s op de thema’s ‘water’ en ‘landschap’ in de breedste zin van het woord.

De Dijk door Kees de Haan
De Dijk is het pathetische slot uit het vijfluik ‘Matroos’ door Kees de Haan. In deze film is de buitenwereld een bedreigende kudde matrozen, waar de hoofdpersoon zich met provisorische civiele technieken tegen probeert te wapenen. De Dijk geeft de laatste uitweg weer.

A River door Emma Westenberg
De hoofdpersoon in dit korte verhaal wil van de ene oever naar de andere oever toe. De enige manier om de rivier over te komen, is om mee te varen met een wezen op een houten vlot. Welke relatie ontstaat er tussen deze twee personen op hun op reis?

Protagonist door Gilles van Leeuwen
Met zijn korte film Protagonist onderzoekt Gilles van Leeuwen hoe hij als filmmaker een gevoel van ruimte kan produceren, zonder gebruik te maken van conventionele filmtaal. Vanuit een studie naar beweging en focus benadert hij de onderwerpen ‘mens’ en ‘open ruimte’. De film streeft ernaar om zich op de dunne lijn tussen zomaar vastgelegde gebeurtenissen en bewuste gekaderde cinema te bevinden.

Not enough time door Patricia Werneck Ribas
De eindeloze herhaling van een vinger die in het zand schrijft en een golf die het wegspoelt, heeft iets weg van een mantra. De geschreven tekst spreekt voor zichzelf en de kijker weet dat er telkens een nieuwe golf aankomt om de tekst weer uit te wissen. Deze video herinnert ons aan die zinloze handelingen die enkel de vergankelijkheid van ons bestaan​ suggereren.

Untitled (Danube) door Rozi Szeleczki
Bij een rivieroever raapt een personage verschillende objecten op. Door deze gewone objecten zonder enige uitleg voor de camera te tonen, worden ze in het ‘rijk der kunsten’ gebracht. Hierdoor verandert de status van deze objecten. Het publiek wordt uitgenodigd om na te denken over de oorsprong van deze objecten, maar die verhalen ontvouwen zich alleen in de verbeelding.

Far to Near door Baha Görkem Yalim
De video reageert op de ‘Peter de Grote’ tentoonstelling die samen met een speciaal filmprogramma werd getoond in De Hermitage Amsterdam, in samenwerking met de Hermitage in Sint-Petersburg. De film gaat, zowel technisch als figuurlijk, over het proces van het vinden en het reconstrueren van een figuur in de geschiedenis/tijd/ruimte.

Spinning Platform door Romy Claessen
Deze video toont een geïmproviseerde performance boven het wateroppervlak. Een gewone bureaustoel wordt een draaiend platform in een beperkte en ingelijst situatie. Het is een studie over de mogelijkheid om alle verzamelde kennis te negeren, en gewoon te interageren zonder specifiek doel.