KarToFfelESsen


Mahony
16 juli 2015

Kartoffelessen is een serie van performatieve lezingen met als basis het pellen en koken van aardappelen. Teksten en beeldmateriaal, video en audio-opnamen begeleiden de presentatie en de performatieve bestanddelen. Na de presentatie wordt het publiek uitgenodigd om samen te eten. De inhoudelijke accenten van de performance variëren, omdat deze altijd het huidige onderzoek en de daaruit ontstane methode van werken van Mahony weergeven. Uit de respectievelijke thema’s worden ook de dynamiek van de performance en de handelingen zelf afgeleid. Bij HMK herwerkt Mahony het onderzoek dat zij doen in verband met de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. Het onderzoek richt zich in plaats van historische representaties, op de gerelateerde vorming van het zelfbeeld en haar stelling als norm, standaard en ‘maat der dingen’. Wat vertellen musea, jubileumvieringen, schoolboeken en monumenten ons over cultuur en actualiteit in Nederland? Vanuit deze bronnen, kijkt Mahony naar een mogelijke heruitvinding van de zelfopvatting die het koloniale verleden uitdaagt en eventuele structurele veranderingen in de samenleving teweegbrengt.

www.mahony.fm

Fotografie door: Julia Wilms