FOoLs’ BelLs FAll


Avril Corroon, Renèe Helèna Browne, Tara McKeon, Kerry Guinan, Saoirse Wall, Eimear Walshe
2 juli – 30 juli 2016

Hedendaagse kunstenaars bevinden zich in de marges van de samenleving waar vanuit zij de hegemonische ideeën waarop samenleving gebaseerd is uitdaagt; de schijnbaar onveranderlijke waarheden waar de werkelijkheid uit bestaat. In de afgelopen jaren, en als gevolg van bezuinigingen in Europa en elders, is de kunstenaar verder de marge ingeduwd, met als gevolg dat haar positie en functie opnieuw onder de loep wordt genomen.

Vanuit hier, is een vergelijking met het archetypische karakter van de dwaas snel gemaakt. De dwaas, trickster, of nar verschijnt over de hele wereld in literatuur en folklore, en is een van de meest voorkomende figuren van alle tijden. Zijn functie is grensoverschrijdend: het gedrag dat als onwetend en afwijkend wordt gezien, dient uiteindelijk om hiërarchieën van macht binnen het normatieve te onthullen. Middeleeuwse narren kunnen zeggen wat ze willen in het bijzijn van de machthebbers, juist omdat ze gezien worden als extern aan de normen en sociale banden van het dagelijks leven.

De kunstenaars in Fools’ Bells Fall reflecteren op het karakter van de dwaas en de positie van de kunstenaar in de hedendaagse maatschappij. Door het gebruik van de tactieken van de dwaas, zoals humor, misleiding, en sluwheid, zetten ze hun praktijk in om een ontwrichting teweeg brengen van de patriarchale hegemonie van de westerse kapitalistische maatschappij en de posities die hen zijn toegewezen door die hegemonie als vrouwelijk, queer, precair of anderszins marginaal.

Deze tentoonstelling werd vergezeld door een publicatie die te koop is in onze shop.

Deze tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, de gemeente Hoorn, Arts Council of Ireland, Prins Bernhard Cultuurfond Noord-Holland en Fingal Arts Office.