Still life w/ longdrink glasses, ping-pong balls and footnotes


Tim Hollander
11 november – 16 december 2017

De kopie;
De hommage;
De imitatie;
De verwijzing;
De replica;
De vervalsing;
De re-enactment.

Tijdens een bezoek aan een lokale verzamelaar (laten we hem V. noemen) voor zijn verblijf in Hoorn stuit kunstenaar Tim Hollander op een reeks van vier longdrinkglazen met pingpongballen erin. De objecten blijken zelfgemaakte replica’s van het werk Relationships van Damien Hirst te zijn. Het originele werk bevindt zich in de opslag van V. Hirst, die vaak beschuldigd is van het gebruiken van ideeën van andere kunstenaars, is plots zelf aan een vorm van toe-eigening onderworpen.

Voor de tentoonstelling bij Hotel Maria Kapel zijn deze longdrinkglazen en pingpongballen het uitgangspunt voor een reeks visuele en tekstuele interventies over het maken van kopieën en de waarde van een replica. Door middel van verhalen, ruimtelijke interventies en overdenkingen in zowel tekstueel als ruimtelijk werk, geeft Hollander een persoonlijke kijk op de rol van de replica binnen zijn eigen praktijk en de kunstwereld. Tekstuele interventies in de tentoonstelling fungeren als voetnoten van het fysieke werk op dezelfde manier als een voetnoot die context biedt de waarde kan bepalen van een replica of een conceptueel werk als Relationships. Het gebruik van voetnoten in een tentoonstelling vloeit voort uit het idee om verschillende contexten binnen een enkele tentoonstelling te bieden. In plaats van de bezoeker te vertellen wat er te zien is, kunnen voetnoten alternatieve manieren van kijken en denken bieden die verder gaan dan een beschrijving van het werk.

Het werk van Tim Hollander (1987) reflecteert op de (re)presentatie en toepassingen van hedendaagse kunst en tentoonstellingen. In zijn werk maakt hij vaak gebruik van de taal van tentoonstellingen, maar binnen zijn presentaties en installaties zijn de afzonderlijke onderdelen onderworpen aan verandering. Ondanks hun onveranderlijke functionele uitstraling, verliezen de voorwerpen hun beoogde logica en functie die niet altijd vervangen wordt door een nieuwe. Hollander zoekt naar een balans tussen herkenning, (bijtende) humor, (zelf)reflectie en ernstige zaken. Hollander studeerde in 2014 cum laude af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en ontving de Jan Zumbrink Award voor zijn eindexamenwerk. Hij was resident aan de Jan van Eyck Academy. Hij woont en werkt momenteel in Amsterdam.

Bij deze tentoonstelling is een Studio Note gepubliceerd die hier kan worden gedownload of kan worden gekocht in onze shop.