GhoSt doN’t caRe if you BelIevE in TheM


Arturo Kameya
31 maart – 5 mei 2018

Met het project Ghosts don’t care if you believe in them onderzoekt kunstenaar Arturo Kameya het ‘leven’ van museale voorwerpen. Wat gebeurt er met een voorwerp nadat het is opgenomen in de museale context? In hoeverre geeft die context een vertekend beeld van de (historische) realiteit? De tentoonstelling, bestaande uit sculpturen, schilderijen, tekeningen en video, laat zien dat objecten geen vast thuis hebben maar meer als geesten rondwaren in en tussen verschillende plekken, culturen, contexten en geschiedenissen.

De werken in de tentoonstelling verwijzen naar koloniale schilderijen, etnografische- en natuurhistorische musea. De tentoonstelling gaat hiermee in op de manier waarop we verhalen vertellen door middel van museale collecties en hoe de verschillende mechanismen schommelen van objectief academisch onderzoek en forensische methodologieën naar subjectieve rituelen van conservatie die vaak zijn beladen met sporen van ons koloniale verleden.

De tentoonstelling verkent het traject van mobiliteit, reconstructie en conservering en stelt vragen over het idee van museologie en restauratie. Het is reflectie op de logica van de Carahiba revolutie die door Oswald de Andrade in zijn kannibalistisch manifest van 1928 is voorgesteld en beoogt te bevragen wat cultureel kannibalisme vandaag de dag betekent. Centraal hierin staat het idee van culturele productie als een overgangsrite naar het land van de doden: van een metabolische cyclus die het oude verteert om het nieuwe te creëren naar de ritualistische ceremonie van het bewaren van het leven waar er geen is.

__________________________________________________
Deze tentoonstelling maakt onderdeel uit van het onderzoeksplatform Undercurrents dat is ontwikkeld door voormalig artistiek directeur Irene de Craen. Undercurrents onderzoekt de relatie tussen historische en hedendaagse vormen van beweging zoals kolonialisme, handel en migratie, alsook de infrastructuur en betekenis van mobiliteit in het culturele veld. Bezoek undercurrents.nl voor meer informatie.

Bij deze tentoonstelling is een Studio Note gepubliceerd die hier kan worden gedownload of kan worden gekocht in onze shop.