Tender Loving Care

…en de reden waarom dit project nu bij HMK plaatsvindt.

We hebben kunstruimtes nodig als vrijplaats voor denken. Plekken waar we kunnen onderzoeken, bekritiseren, experimenteren, te creëren en om gesprekken te kunnen voeren. In een tijd waarin we allemaal onder constante druk staan ​​om te presteren -op het werk, op school, in de sportschool, in de slaapkamer en ook als instellingen- zien we het runnen van een plek voor reflectie en zorgvuldige creatieve verkenning, zoals Hotel Maria Kapel [HMK], als een bewuste politieke handeling om de publieke ruimte te beschermen. We zijn namelijk geïnteresseerd in het bouwen van een openbare ruimte in plaats van alleen maar een openbare ruimte te zijn.

Het komende jaar onderzoeken we op welke manier we het best een institutionele ruimte voor creativiteit en gedachtenuitwisseling kunnen zijn en blijven. We kijken ernaar uit om dit proces met jou, onze kunstenaars, bezoekers en collega’s, te delen.

MK is gehuisvest in een prachtige oude kapel die gedurende de afgelopen vier eeuwen is gebruikt voor meerdere doeleinden. De afgelopen vijftien jaar hebben de kunstprojecten van HMK hier plaatsgevonden, maar nu willen we het gebouw zelf eens onder handen nemen. Het huidige project, Tender Loving Care, helpt ons een kader te scheppen voor ons onderzoek naar manieren om weer een uitnodigend instituut te worden. We zijn daarom erg blij dat je de tijd hebt genomen om onze campagne te volgen en we zijn iedereen dankbaar die ons heeft gesteund. Het betekent veel om te weten dat je geeft om wat wij doen.

We zijn erg blij dat we twee getalenteerde artists-in-residence hebben verwelkomd die hun uiterste best doen om HMK op te knappen. Kevin Hunt en Harriet Rose Morley hebben de instelling al gevuld met nieuwe ideeën. Door middel van hun werk vragen ze wat het betekent om op verschillende manieren ruimtelijke zorg te bieden. Kevin Hunt’s LETTERHEAD is “een omgeving om meer over onszelf en elkaar te denken”. Zijn ingreep verandert onze receptieruimte en ons kantoor in een uitnodigende ruimte die ons en onze gasten het gevoel geeft dat ze ertoe doen. Het terugkerende motief verandert het hart van de organisatie in een zorgzame ruimte voor ontmoeting, werken en leren. Harriet Rose Morley’s Self-care in self-build geeft ons zogenaamde handvaten om unieke, zelfgemaakte meubels te maken die meer betekenen dan de massaproducten die we omringen. We, het team van HMK, hebben recentelijk al de vreugde en trots ervaren die het geeft om onze bureaus en stoelen zelf te maken.

De werkzaamheden zijn al begonnen, maar met jouw hulp kunnen we de ruimte absoluut fantastisch maken. Bedankt dat je de tijd en moeite hebt genomen om te helpen ruimtes van vrijheid, verkenning en creativiteit te behouden.