Support

Hotel Maria Kapel is een culturele non-profit organisatie. We worden financieel gesteund door het Mondriaan Fonds en de gemeente Hoorn, maar moeten daarnaast ieder jaar een aanzienlijk bedrag inzamelen om ons programma te kunnen realiseren. In een tijd dat financiering voor kunst moeilijker te vinden is dan ooit, is uw steun van vitaal belang om ook in de toekomst bijzondere kunstprojecten kunnen blijven realiseren en kunstenaars uit binnen- en buitenland een periode van onderzoek, productie en experiment kunnen bieden. Als u wilt bijdragen, kunt u dat doen door een donatie te doen of een Vriend van HMK te worden. De gehele bijdrage die een donateur doet aan Hotel Maria Kapel is voor de kunst. Tevens garandeert de steun van onze donateurs en vrienden dat de tentoonstellingen van Hotel Maria Kapel gratis toegankelijk kunnen blijven.