HoTEl
MaRIA
kApeL
 • eyeS On THe PRiZE

  (c) 2012, Cassander Eeftinck Schattenkerk

  Gastcurator: Bas Hendrikx
  Met: Kasper Jacobs, Yarre Stooker, Bas Schevers, Harry Meadley, Alex Farrar
  Tentoonstelling: 10 juni – 1 juli 2012

  Eyes On The Prize gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de werelden van de
  sport en de beeldende kunst; een project waarin de regels van het spel worden toegepast op
  de wetten van het beeld. De vijf kunstenaars hebben afgelopen weken tijdens hun residency
  in Hoorn nieuwe werken voor de tentoonstelling ontwikkeld.

  In Eyes On The Prize wordt een duidelijk verband gelegd tussen de terreinen van sport, com-
  petitie en beeldende kunst. Thema’s die de kunstenaars gebruiken in hun werk zijn bijvoor-
  beeld: ‘het spel’, ‘topsport’ en ‘duelleren’. Door een populair onderwerp als sport te verbinden
  met kunst wordt onderzocht welke rollen kunst in en buiten de tentoonstellingsruimte kan
  spelen.

  Bas Schevers zal voor zijn project worden gecoached door kunstenaar André Kok, Kasper
  Jacobs werkt samen met inwoners van Hoorn aan het script voor een nieuwe film, Yarre
  Stooker organiseert voor basisschoolleerlingen een competitie van het door hem ontwikkelde
  Wingstyle Lijnvoetbal en Alex Farrar en Harry Meadley gaan een samenwerking aan gebaseerd
  op de ‘Code Duello’; een aantal 19e-eeuwse regels voor één-op-één duellen. In hun werk is
  competitie niet alleen het onderwerp, maar is het ook bepalend voor hun werkwijze.