A SoCiAl: REseArch


Alexia Mellor, Zoe Kreye, Catherine Grau, Jenske Dijkhuis, Tiina Sainila, Mikko Kanninen, Katze und Krieg (Julia Dick & Katharina Sandner), Sylvie Rodrigues, Cathy Weyders
11 mei – 18 mei 2012

In de afgelopen maanden verbleven de kunstenaars die deelnemen aan A SOCIAL in het HMKgasthuis. Zij
deden onderzoek naar de Grote Waal, waar zij later dit jaar, tijdens A SOCIAL intervention sculpturale en sociale werken in de openbare ruimte zullen realiseren. Met het project wil HMK onderzoeken
wat kunst teweeg kan brengen in de openbare ruimte. Het werkproces van de kunstenaars is van 11 t/m 18 mei te bekijken in de Mariakapel.

16 mei // Presentatie 20:00 uur // A SOCIAL research //  Met kunstenaar en urban curator Sabrina Lindemann en curator Kie Ellens
Op 16 mei, vanaf 20:00 worden de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd door de curatoren van
HMK. A SOCIAL kunstenaarin residence Catherine Grau is ook aanwezig.Kunstenaar en urban curator Sabrina
Lindemann zal vertellen over haar ervaringen met het grootschalige kunstproject Hotel Transvaal: een ‘hotel’ dat vanaf 2007 in verschillende leegstaande panden in een wijk in Den Haag werd gerealiseerd, in
samenwerking met bewoners, buurtorganisaties en lokale ondernemers. Hotel Transvaal had ten doel kunst in
te zetten bij het realiseren van stedelijke vernieuwingsprocessen
Curator Kie Ellens (Wall House, Groningen) zal ingaan op het inzetten van autonome beeldende middelen in de
openbare ruimte; dit deed hij eerder bij VHDG in Leeuwarden met het project Heapsteaps, waarvoor hij beel-dend kunstenaars uitnodigde om korte performances en multimediale installaties te realiseren, om zo de waar-neming van de stedelijke omgeving te beïnvloeden.