Boek launch: Book of Ours


4 februari 2017

We nodigen je van harte uit voor de presentatie van ‘Book of Ours’, een publicatie van oud-directeuren Wouter Sibum en Josine Siderius waarin zij terugblikken op de jaarprogramma’s 2011 tot en met 2013, een periode die gekenmerkt wordt door veel ruimte voor artistic research en tentoonstellingen binnen én buiten de muren van HMK, maar ook door drastische cultuurbezuinigingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. We kijken met trots terug op de projecten die in deze periode door de kunstenaars zijn gerealiseerd en heffen daarom graag het glas met jou op het verleden én de toekomst van HMK op zaterdag 4 februari tussen 16.00 en 18.00 uur.

‘Book of Ours’ bestaat uit een foto-essay, documentatie van alle projecten van 2011 – 2013, snapshots die kunstenaars maakten tijdens hun verblijf en teksten van Ingrid van Laere, Bas Hendrikx, Wouter Sibum en Josine Sibum Siderius. ‘Book of Ours’ is ontworpen door studio Sinds1416, en mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de gemeente Hoorn. Met veel dank aan alle oude én zittende bestuursleden en de voormalige en huidige directeuren van HMK.