I DeLETed YouR PiCtUre


belit sağ and Merve Bedir
26 augustus – 30 september 2017

I Deleted Your Picture is een tentoonstelling die een video en een ruimtelijke installatie van belit sağ en Merve Bedir samenbrengt. In haar werk onderzoekt sağ de retoriek, presentatie en manipulatie van beelden, met een focus op de rol van de beeldmaker in de politiek van representatie. Bedir’s praktijk richt zich op processen van stedelijke transformatie en appropriatie, migratie, collectiviteit en commoning, vanuit een ruimtelijk perspectief. Bij HMK werken zij voor het eerst samen om een tentoonstelling te creëren die beide praktijken combineert.

Hun gezamenlijke project richt zich op ‘uitwissing’ als bron om conflicten te lezen. In plaats van te reflecteren op wat er wordt getoond, en door wie, is het werk een onderzoek naar wat weggelaten wordt en hoe dit het collectieve geheugen beïnvloedt. Het werk kijkt naar hoe mensen zelf ook deelnemen aan een soort ‘actief vergeten’ waarmee zij een nieuw heden trachten te creëren. Daarnaast onderzoekt het werk hoe dat wat weggelaten is, toch nog zichtbaar is, omdat het in ons digitale tijdperk niet echt mogelijk is iets geheel te verwijderen. De tentoonstelling onderzoekt daarmee de onmogelijkheid om het zien van afbeeldingen ongedaan te maken, want het is de aard van beelden dat zodra ze ons systeem zijn binnengedrongen, ze deel van ons zijn, en meer dan dat: ze zijn ons.

Bij deze tentoonstelling is een Studio Note gepubliceerd die hier kan worden gedownload of kan worden gekocht in onze shop.