ComMOnplaCe


Deelnemers: Rachel Alliston, Tomás Bartoletti, Rob Blake, Season Butler, Irene de Craen, Raphaël Grisey, Judith Lavagna, David Magnus, Mahony, Gerald Mandl, Luz Peuscovich, Esper Postma, Jerop Seurei, Sári Stenczer, Aiko Tezuka, Jasmijn Visser, Bruno Watara, Leo Zhao
18 – 21 juli 2018

Commonplace was een serie lezingen, discussies, screenings en lunches georganiseerd in samenwerking met kunstenaarscollectief Mahony dat plaatsvond tussen 18 en 21 juli 2018 in een woonhuis onder reconstructie in Berlijn.

Een belangrijke inspiratie voor de vragen die tijdens Commonplace werden behandeld, waren de geschriften van dichter en filosoof Édouard Glissant (1928-2011) – in het bijzonder zijn concept van de ‘poetics of relation’. In zijn boek met dezelfde titel beschrijft hij de manier waarop hij poëzie ziet als manier om de wereld en vertaling te verbeelden, te beleven en te handelen ‘in relatie’. Een van de leidende principes in het denken van Glissant is het concept van ondoorzichtigheid (opacité): het tegenovergestelde van transparantie, ofwel het onvertaalbare en het onkenbare, dat Glissant ziet als een manier om heersende machtssystemen uit te dagen en te ondermijnen. Glissant eist ‘het recht om ondoorzichtig te zijn’ en vraagt ​​om begrip en acceptatie van verschillen zonder deze verschillen te meten naar een ‘ideale schaal’, ze met elkaar te vergelijken of door oordelen te vellen. De ontmoeting in Berlijn werd daarom beschouwd als een ‘gemeenplaats’ in termen van Glissant. Voor Glissant zijn ‘gemeenplaatsen’ (lieu-commun) niet vooraf bepaald, maar plaatsen waar ideeën over de wereld elkaar ontmoet. Plaatsen waar een gedachte over de wereld wordt bevestigd door een andere gedachte over de wereld.

Naast een studie naar het denken van Glissant is het project een poging om mogelijke manieren van samenwerken en het proces van het maken van tentoonstellingen opnieuw te bedenken. Commonplace was de eerste voorzichtige stap naar een openbare presentatie die begin september 2018 wordt geopend bij HMK.

_

Dit evenement maakt onderdeel uit van het onderzoeksplatform Undercurrents dat is ontwikkeld door voormalig artistiek directeur Irene de Craen. Undercurrents onderzoekt de relatie tussen historische en hedendaagse vormen van beweging zoals kolonialisme, handel en migratie, alsook de infrastructuur en betekenis van mobiliteit in het culturele veld. Bezoek undercurrents.nl voor meer informatie.