Vacature: HMK zoekt redactiecommissieleden

Hotel Maria Kapel zoekt een redactiecommissie voor een jaar van reflectie, onderhoud en herpositionering

Omvang: 8 uur per week
Periode: 1 april 2019 – 31 maart 2020

Deadline: 20 februari
Interviews: week van 25 februari

Hotel Maria Kapel (HMK) is een kunstenaarsinitiatief dat hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid biedt om als artist in residence werk te ontwikkelen en te tonen. Het is ondergebracht in twee gebouwen: de zestiende-eeuwse Maria Kapel in het centrum van Hoorn, dat onderdak biedt aan de tentoonstellingsruimte, filmzaal en ontvangstruimte, en een belendend atelierpand, waar een woon- en werkruimte is die gastkunstenaars tijdens hun bezoek ter beschikking staat. Hotel Maria Kapel biedt ondersteuning bij onderzoek en experiment, en creëert de randvoorwaarden om dit artistieke proces zichtbaar te maken. De artistieke ambities van de kunstenaars die door Hotel Maria Kapel worden uitgenodigd zijn hierbij leidend.

Na 15 jaar waarin verschillende leidinggevende teams elkaar hebben opgevolgd, last HMK nu een periode in, waarin gereflecteerd wordt op het functioneren en de profilering van de organisatie. Voor dit ‘jaar van reflectie, onderhoud en herpositionering’ wil het bestuur een redactiecommissie van drie personen samenstellen die, in samenwerking met de coördinator, productiemedewerkers en vrijwilligers, een programma ontwikkelt. Door middel van dit jaarprogramma wordt gereflecteerd op het inhoudelijke en zakelijke beleid van HMK en de manier waarop hier in de dagelijkse praktijk invulling aan wordt gegeven. Doel van het programma is om op een transparante manier een gedegen basis te leggen voor de herpositionering van HMK. Daarnaast is de commissie met dit programma verantwoordelijk voor het op een concrete manier versterken van bepaalde onderdelen en aspecten van HMK.

Hotel Maria Kapel zoekt per 1 april 2019 drie mensen, die met elkaar de redactiecommissie gaan vormen die zich zal buigen over het heden en de toekomst van HMK.

Als lid van de commissie ben je opdrachtnemer voor een vaste periode van 1 jaar, voor 8 uur per week op zzp-basis. Samen met de andere leden van de commissie
– ontwikkel je een duurzame, inhoudelijke en organisatorische langetermijnvisie voor HMK
– ontwikkel je een jaarprogramma dat het publiek inzicht geeft in jullie (gedachte-)proces
– ontwikkel je als onderdeel van dit jaarprogramma, samen met het bestaande team van HMK, een passend educatief en communicatiebeleid
– draag je de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van dit jaarprogramma
– geef je leiding op een manier die ruimte biedt aan anderen om initiatief te ontplooien
– lever je informatie aan voor, en assisteer je bij, periodieke en incidentele subsidieaanvragen en –verantwoordingen
– schrijf je het jaarverslag 2019 (met assistentie van de coördinator en eventueel het bestuur)
– stel je een begroting op
– stel je een profiel op voor de toekomstige leiding van HMK

We zoeken mensen met het volgende profiel:
– je hebt een eigen praktijk als kunstenaar, curator of denker, en wilt van daaruit een betekenisvolle positie ontwikkelen voor HMK, met inachtneming van de institutionele en lokale context
– je bent niet alleen geïnteresseerd, maar hebt aantoonbare ervaring in het werken met de lokaliteit van een instituut met extra-lokale ambitie; met het betrekken van verschillende publieksgroepen bij complexe kunstenaarspraktijken; en met het aangaan van samenwerkingsverbanden
– je wilt anderen betrekken bij je gedachteproces en je begrijpt wat het delen van auteurschap inhoudt
– je wilt niet alleen nadenken over organisatie, infrastructuur en interne en externe relaties, maar je ideeën ook concreet uitwerken en verwezenlijken
– je bent in staat om het proces en je uiteindelijke visie middels verslaglegging te communiceren naar bestuur en subsidiegevers

HMK biedt:
– de mogelijkheid om op onderzoekende én concrete wijze, eigen en gemeenschappelijke interesses na te volgen en deze om te zetten in een duurzaam kader voor de toekomst van een bijzonder kunstenaarsinitiatief
– 0.2fte per redactielid (€600 ex btw/maand)

Ben je geïnteresseerd, stuur dan vóór 21 februari je sollicitatiebrief met CV, plus documentatie van één relevant werk/tentoonstelling/project/essay/enz. Naar office@hotelmariakapel.nl, onder vermelding van ‘Sollicitatie redactiecommissielid’. Voor vragen kun je contact opnemen met Falke Pisano via hetzelfde email adres. De gesprekken vinden plaats in de week van 25 februari.