ON THE LINE

Nieuw online programma, waarin wordt nagedacht over de recente gebeurtenissen met betrekking tot de COVID-19 pandemie, hoe we met zorg en aandacht met onszelf en anderen kunnen omgaan, hoe we ons (kunnen) aanpassen aan de new normal en waarin mogelijke toekomsten voor onszelf en culturele instellingen worden verkend.

Ga direct naar: Facebook, Instagram, FORUM.

We leven in verwarrende en uitdagende tijden. De recente uitbraak van de COVID-19-pandemie, de verreikende maatregelen die zijn getroffen om de snelle verspreiding ervan te bestrijden, vele levens die op hun kop worden gezet, hele landen die in lockdown verkeren, het doorvoeren van de social distancing regel, thuiswerken of thuis zitten zonder werk, onzekerheid over de toekomst, angst, eenzaamheid – we staan ​​allemaal voor precaire tijden die van ons verlangen om alles wat we hebben gedaan, begeerd, ons hard voor maakten en in geloofden, te heroverwegen.

Sinds september 2020 houdt HMK zich bezig met vraagstukken rondom zorg en aandacht (care), door en met ons jaarprogramma Slow Burn. We hebben zowel naar binnen als naar buiten gekeken naar wat nodig is voor onze instelling, onze gemeenschap en onszelf. Waar geven we om en voor wie zorgen we? Waar geven we te weinig aandacht aan, of juist teveel? Hoe kunnen we onze gebruiken en ruimtes met zorg en aandacht vormgeven, binnen de grenzen van een uitbuitingssysteem waaraan we allemaal medeplichtig zijn? Door de recente gebeurtenissen lijken deze vragen nog dringender en urgenter, zij het op manieren die niemand van ons ooit had kunnen voorzien.

Hoe zien onze gebruiken eruit vanuit onze huizen, onze banken? Hoe gaan we om met deze tijden van onzekerheid? Wanneer ons inkomen verdwijnt? Wanneer we afstand moeten houden van onze dierbaren, de mensen die om ons geven en waar wij voor zorgen? Wanneer we nieuwe manieren moeten vinden om door te gaan? Terwijl we proberen onszelf een new normal voor te stellen? En ook, hoe kunnen culturele instellingen -hoe kunnen we bij HMK- voor ons publiek zorgen als onze deuren gesloten zijn?

We hebben ons afgevraagd wat we als instelling en mens kunnen leren in deze nieuwe en uitdagende tijden – en hoe we een veelheid aan inzichten en perspectieven kunnen samenbrengen (en delen), alsook een dialoog kunnen faciliteren. De komende weken hebben we daarom een nieuw online programma ontwikkeld: ON THE LINE. We zullen eerdere en toekomstige projecten van Slow Burn bekijken vanuit het perspectief van recente gebeurtenissen. Verder zullen we bronnen / bijdragen delen die ons kunnen helpen het hoofd te bieden in deze bizarre tijd en het bewustzijn vergroten van psychische problemen die velen van ons, vooral degenen kwetsbaarder onder ons, nu ondervinden.

Met FORUM, drie open discussiepagina’s op onze website, willen we je actief betrekken om ons te helpen meer licht te werpen op 1) hoe we de recente gebeurtenissen ervaren en de impact die het op ons heeft, persoonlijk en professioneel, 2) hoe we gestalte (kunnen) geven aan een new normal en onszelf een mogelijke, betere toekomst voorstellen, en 3) met welke uitdagingen culturele instellingen als HMK worden geconfronteerd en wat we kunnen doen en zijn, nu en in de toekomst?

Ons gastenverblijf, dat in de maand april beschikbaar is, wordt omgetoverd tot een verblijf voor een kunstenaar die enthousiast is over wonen en werken in afzondering, of misschien een plek nodig heeft om te ontsnappen, en die bereid is zijn/haar ervaring op een kleine manier met ons te delen. Meer informatie hierover volgt na het weekend.

Hoewel onze deuren tot nader order gesloten zijn, willen we graag in contact met je blijven! Zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Volg ons op Facebook en Instagram, en draag bij aan FORUM op onze website.

NB: achter gesloten deuren werken we natuurlijk nog steeds aan het online delen van Katherine MacBride’s project Working On / Working Through / Working With. We zijn ook verheugd om je online op de hoogte te houden over onze aankomende artist-in-residence, Priscila Fernandes. Blijf ons volgen voor meer informatie.

1 Trackback