vacature: bestuursleden

Hotel Maria Kapel in Hoorn zoekt per direct bestuursleden voor onbepaalde tijd.
Vacature voor een onbezoldigde functie.
± 6 vergaderingen per jaar + gem. 2 tot 4 uur per maand
GESLOTEN.

Over Hotel Maria Kapel

Stichting Hotel Maria Kapel (HMK) is een artist-in-residence, tentoonstellingsruimte en cinema voor hedendaagse beeldende kunst, gevestigd in een vroeg zestiende-eeuwse kapel in het stadscentrum van Hoorn.

Vanaf haar oprichting in 2003 is HMK een plek waar makers nieuw werk maken en experimenten aangaan. Door middel van het residency-programma draagt HMK bij aan een beter begrip van de praktijk van hedendaagse makers. Om deze reden geeft HMK het publiek toegang tot het werkproces en gaan kunstenaars met bezoekers in gesprek. In het programma van tentoonstellingen, symposia, performances, gesprekken, screenings en andere activiteiten betrekt HMK actief verschillende publieksgroepen – van nationaal publiek tot lokale geïnteresseerden.

Bestuursleden
Hotel Maria Kapel is een stichting met een zeer betrokken bestuur. Het bestuur ziet toe op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Hierbij hanteert het bestuur relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance, Code Culturele Diversiteit en investeert in Fair Practice. Het bestuur is ook adviseur en sparringpartner van de directie.

Op dit moment bestaat het bestuur van HMK uit 4 personen waarvan 1 lid per oktober 2020 vertrekt. De rol van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door een algemeen bestuurslid. HMK heeft de wens het bestaande bestuur uit te breiden met 4 nieuwe bestuursleden.

HMK is op zoek naar een:
– voorzitter
– penningmeester
– algemeen bestuurslid met eigen artistieke praktijk
– algemeen bestuurslid met sterk netwerk in de lokale context van Hoorn/ West- Friesland.

Profiel
De leden van het bestuur (algemeen)
– hebben affiniteit met hedendaagse kunst;
– werken graag samen en weten anderen te motiveren en inspireren;
– beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie;
– hebben interesse in culturele beleidsontwikkelingen en financieringsmogelijkheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
– hebben een lokaal netwerk, of willen in het netwerk van HMK opereren, ten behoeve van publieksbereik en ambassadeursfunctie;
– hebben kennis van het ambtelijke apparaat en de adviesorganen van de overheid, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Aanvullende profielen

Voorzitter:
– heeft kennis en ervaring met betrekking tot communicatie, publieksbereik en partnerwerving;
– heeft leidinggevende en bestuurlijke ervaring en kwaliteiten;
– beheerst de Nederlandse taal in schrijven en spreken uitstekend.

Penningmeester:
– heeft relevante kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer, zoals steun en controle op het financieel beleid en bij het opmaken van de jaarrekening en budgetten;
– beheerst de Nederlandse taal in schrijven en spreken uitstekend.

We vinden het belangrijk dat het bestuur van HMK een afspiegeling is van de samenleving, met name van het kunstveld en HMK’s doelgroepen. Uitgaande van een maximale bezetting van 7 leden, zullen we daarom letten op zichtbare en onzichtbare aspecten van diversiteit met betrekking tot onder andere culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleiding en leeftijd. Indien we de diversiteit niet voldoende kunnen waarborgen zullen bestuursplekken vrijgehouden worden.

Het bestuur beschikt bij een maximale bezetting van zeven leden ten minste over:
– maximaal drie personen die zich identificeren als cisgender heteroseksuele man;
– twee personen met een biculturele achtergrond;
– twee beeldend kunstenaars.

Wat biedt HMK?
– een persoonlijke werkomgeving met zorg en aandacht voor elkaar;
– een omgeving om jezelf te ontwikkelen en ruimte om initiatief te nemen;
– een inspirerend netwerk van kunstenaars, cultureel producenten en kritische denkers;
– (reis)kosten worden vergoed.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Falke Pisano en Minouche Wardenaar via bestuur@hotelmariakapel.nl.

Reageren
Stuur uw motivatie en cv uiterlijk 2 oktober 2020 aan bestuur@hotelmariakapel.nl. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 12 oktober.