GESLOTEN Vacature: Artistiek Leider

Omvang: gem. 24 uur per week
Aanstelling voor onbeperkte tijd
Deadline: vóór 7 december 2020
Startdatum: bij voorkeur vanaf 15 januari 2021


Hotel Maria Kapel (HMK) is een kunstenaarsinitiatief dat hedendaagse kunstenaars in staat stelt om gedurende een residentieperiode nieuw werk te ontwikkelen en te presenteren. HMK is gevestigd in twee gebouwen in het centrum van Hoorn: de 16e-eeuwse Mariakapel, waarin de tentoonstellingsruimte, bioscoop en ontvangstruimte zijn ondergebracht, en een gasthuis in een aangrenzend gebouw, waar kunstenaars een bepaalde periode kunnen wonen en werken. Hotel Maria Kapel biedt ondersteuning bij onderzoek en experiment en maakt het mogelijk om dit artistieke proces zichtbaar te maken voor het publiek. De artistieke ambities van de kunstenaars die HMK uitnodigt, zijn daarbij leidend.

Na een periode van heroriëntatie en herstructurering gaat HMK in 2021 het jaarprogramma On Shelter uitrollen. Dit programma bestaat uit verschillende soorten residenties, kort en langer, met kunstenaars die zijn geselecteerd via een Open Call. HMK zal in de toekomst jonge beoefenaars in Nederland blijven ondersteunen. De focus van HMK zal zijn om te werken aan een meer toegankelijke instelling die lokaal is ingebed en betrokken en gevoelig is voor verschil en diversiteit. Tegelijkertijd werken we aan het versterken van onze financiële basis.

HMK wordt structureel ondersteund door het Mondriaan Fonds, Gemeente Hoorn en Stichting de Hoorn voor 2021 en 2022. Een van je eerste grote opdrachten is het implementeren van de nieuwe website van HMK en het begeleiden van de Open Call voor 2022.

We zijn op zoek naar een artistiek leider die enthousiast is over artistieke en curatoriële experimenten en die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. In je functie als Artistiek Directeur werk je op freelancebasis.

Je zult:
– Voor, tijdens en na hun residentieperiode nauw samenwerken met kunstenaars om projecten te plannen en uit te voeren;
– Leiden geven aan fondsenwerving voor HMK-projecten, in samenwerking met de residerende kunstenaars en de zakelijke leider;
– Leiding geven aan het structureren van de jaarlijkse Open Call, conform het HMK programmaplan;
– De eindverantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en uitvoering van het artistieke programma van HMK;
– Samen met het HMK-team leiding geven aan het ontwikkelen van educatieve formats en communicatieplannen;
– Leiding geven aan de eindverantwoordingen, onder andere het jaarverslag (bijgestaan ​​door de zakelijke leider en het bestuur);
– Een instelling voortstuwen die continu in beweging is maar zich met zorg wil ontwikkelen – met doorlopend onderhoud op verschillende fronten en een reflectieve en zorgzame houding ten opzichte van de instelling, werkgevers, kunstenaars en publieksgroepen.
– Bijdragen aan de dagelijkse leiding van de instelling, als onderdeel van een klein en betrokken team van collega’s en vrijwilligers.

Jij:
– Bent een kunstenaar, curator of creatief denker met je eigen praktijk, en je gedijt in het ondersteunen van anderen bij het ontwikkelen van hun werk;
– Beschikt over sterke schrijfvaardigheid en kunt communiceren met een breed publiek;
– Vindt lokale betrokkenheid en netwerken belangrijk en je bent geïnteresseerd om verschillende publiekgroepen te betrekken bij complexe kunstpraktijken;
– Voelt je op je gemak om HMK te vertegenwoordigen, zakelijk, als host en als bemiddelaar;
– Bent geïnteresseerd in het werken met zowel professionele als niet-professionele doelgroepen;
– Bent je bewust van het gevaar van overproductie en zelfexploitatie en wilt samen met de rest van het team zorgen voor duurzame arbeidsomstandigheden voor alle betrokkenen bij HMK.
– Kunt uitstekend Nederlands en Engels schrijven en spreken.

HMK biedt:
– 0.6fte (€1900 ex BTW per maand, 12 maanden per jaar);
– De mogelijkheid om individuele en gedeelde interesses te verkennen, op zowel een onderzoekende als praktische manier, en dit te gebruiken voor een duurzame toekomst van een uniek kunstenaarsinitiatief;
– Een platform om je curatoriële ideeën te ontwikkelen en in contact te komen met beoefenaars over de hele wereld;
– Een kleine maar bekende instelling voor beeldende kunst waar je kunt leren, je kennis kunt opbouwen en praktijkervaring kunt opdoen.

Stuur je sollicitatiebrief (max. 1 pagina) en cv (max. 2 pagina’s), plus documentatie van een relevant werk/tentoonstelling/project/essay/enz. naar office@hotelmariakapel.nl, met het onderwerp ‘Sollicitatie Artistiek Directeur’, vóór 7 december 2020.

De interviews zijn in het Engels vanwege de internationale wervingscommissie.

Als kleinschalige kunstinstelling maken wij deel uit van-, en ondersteunen wij de Nederlandse internationale kunstgemeenschap. Helaas hebben we op dit moment geen financiële middelen om taalcursussen of doorlopende vertalingen van teksten aan te bieden. We zijn daarom op zoek naar een Creatief Directeur die vloeiend Nederlands schrijft en spreekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Wistreich via miriam@hotelmariakapel.nl. De eerste (online) interviewronde vindt plaats in de week van 7 december (waarschijnlijk 9 en 11).