Support

HMK is een culturele non-profit organisatie. We worden weliswaar financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds en de Gemeente Hoorn, maar zijn daarnaast aangewezen op andere vormen van geldelijke steun om ons programma te kunnen realiseren en onze tentoonstellingen gratis toegankelijk te houden. Jouw steun is dus van vitaal belang om ook in de toekomst bijzondere kunstprojecten te kunnen blijven realiseren. Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan de toekomst van HMK: door middel van een eenmalige of periodieke donatie of door onze Vriend te worden.

Waarom steun je HMK?
Hotel Maria Kapel is een artist-in-residence, tentoonstellingsruimte en cinema in Hoorn die zich inzet om kunstenaars in binnen- en buitenland te ondersteunen in de productie van nieuw werk. Het publieke programma van tentoonstellingen, screenings, lezingen, workshops en publicaties richt zich op het onderzoek naar wat hedendaagse kunst is en brengt het publiek dichter bij de praktijk waarop die is gebaseerd. Op die manier hoopt HMK de verbindingen tussen regionale, nationale en internationale kunstenaars, culturele instellingen, liefhebbers van, en kennismakers met hedendaagse kunst te bevorderen.

Voor de periode 2018-2019 voeren we een nieuwe inhoudelijke koers onder de naam Undercurrents. Met deze programmalijn onderzoekt HMK de relatie tussen historische en hedendaagse vormen van beweging zoals kolonialisme, handel en migratie, alsook de infrastructuur en de betekenis van mobiliteit in het culturele veld. Meer dan ooit nodig om deze maatschappelijke discussie te voeren, de sporen van het verleden bloot te leggen en daar lering uit te halen. Wij geloven dat HMK met Undercurrents hieraan een bijzondere bijdrage levert, maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig.