ANBI/jaarverslagen

Word donateur van Hotel Maria Kapel en draag bij aan de realisatie van de verschillende kunstprojecten die voor 2018-2019 gepland staan. HMK is door de belastingdienst aangewezen als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent een extra belastingvoordeel, zowel voor jou als voor HMK. Enerzijds is HMK vrijgesteld van schenk- of erfrecht waardoor elke schenking geheel ten goede gaat aan HMK; anderzijds kun jij rekenen op een extra giftenaftrek.

Je kunt als particulier 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting (met een maximum van € 1.250); als bedrijf is dat 1,5 keer het bedrag van de gift bij de aangifte vennootbelasting. Daarnaast kun je eenmalig of periodiek doneren. De hoogte van je teruggave hangt af van je inkomen/winst en de hoogte van andere aftrekposten. Tot € 19.645 heb je 37% teruggave op je aftrekpost, tot € 55.991 heb je 42% teruggave en vanaf € 55.991 heb je 52% teruggave.

Voorbeeld particulier:
Je hebt een verzamelinkomen van €35.000. De drempel voor aftrek van een gift is € 350 (1%), en het maximum ligt op € 3.500 (10%). In 2018 steun je HMK met € 800. Dit bedrag met je verhogen met 25% bij je inkomstenaangifte: € 1.000. De drempel (€ 350) trek je van dit bedrag af: € 650. Uiteindelijk heb je dus een aftrekpost van € 650. Van dit bedrag ontvang je 42% terug: € 273. Je netto gift (na teruggave) is dus uiteindelijk € 527.

Laat je je schenking vastleggen in een akte voor de komende 5 jaar (een periodieke schenking over 5 jaar van € 800 per jaar), dan valt de drempel weg en mag je het volledige (1,25 x) bedrag aftrekken. In dat geval ontvang je € 420 terug en betaal je netto jaarlijks slechts € 380.

Voorbeeld bedrijven:
Giften aan HMK mag je van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van je winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften wel schriftelijk kunnen bewijzen. Bovendien mag je de aftrek van de winst verhogen met 50%. Die verhoging is echter maximaal € 2.500. Doe je een gift van € 1.000 aan HMK, dan mag je deze verhogen met 50% (€ 1.500) en dat als aftrekbare post opgeven. Is je winst op jaarbasis niet hoger dan € 200.000 dan kun je van dit bedrag 20% terug ontvangen: € 300. Je gift bedraagt na teruggave slechts € 700.

Wil je een berekening op maat?
Contacteer HMK dan via: office@hotelmariakapel.nl.

Overige informatie
Hotel Maria Kapel
IBAN: NL14 INGB 0008 2401 12
BIC: INGBNL2A
T.n.v. Stichting Kunstenaarsinitiatief “Hotel Mariakapel”

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal nummer van Hotel Maria Kapel is: 812129908

Het beleidsplan 2015 – 2018 vind je hier.
Het beleidsplan 2015 – 2018 vind je hier.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015